07-07-2017 முதல் மகாலட்சுமி திரைஅரங்கிற்கு வருகிறார்
எங்க மாமா
 
தொடரும் வெற்றி
 
நாகர்கோவில் - வசந்தம் பேலஸில்
100 வது நாளை நோக்கி வெற்றி நடை போடுகிறது
 
மதுரை - மீனாட்சி பாரடைசில் வெற்றி முழக்கமிடும் 6 வது வாரம்
 
நடிகர்திலகம் சிங்கத்தமிழனின்
 
ராஜபார்ட் ரங்கதுரை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
வாரம் ஒரு தொகுப்பு